GRIGORE GRIGORESCU: Oligarhia,democrația-demonia și monarhia

Oligarhia,democrația-demonia și monarhia

(teze, ipoteze şi metereze)

Un conducător politic al tinerimii spunea că scopul misiunii

sale este de a ”împăca România cu Dumnezeu”. Iată o formulă mesianică. Mircea Eliade

    Pentru o Românie liberă – oricând, oricum, oricine – contra oricui.

Eugeniu Carada

Încetaţi să vă mai plângeţi de ţara voastră.

…sunteţi în cea mai bună situaţie istorică de 500 de ani încoace.

Kenneth Jowitt

Profetul spiritual național

Legendarul căpitan național Corneliu  Codreanu a reușit să materializeze profeția voievodală eminesciană: „Faceţi o uriaşă reacţiune morală, o revoluţie de idei în care ideea de „românesc” să fie mai mare decât „uman”, „genial”, „frumos”. Mircea Eliade diviniza: Un conducător politic al tinerimii spunea că scopul misiunii sale este de a „împăca România cu Dumnezeu”. Iată o formulă mesianică… ” Pentru marea împăcare a României cu Dumnezeu, Corneliu Codreanu a fost sacrificat de fatalitatea bolșevico-nazistă. După satanizarea  bolșevică, numai Casa  Regală – la temelia existenței căreia stă dictonul latin „Nimic fără Dumezeu!” –mai poate face posibilă reabilitarea și reîmpăcarea României cu Dumnezeu ori – coșbucian simțind și năzuind: „Spre Domnul țării gândul  De-a pururi noi avându-l, Sus inima, români!”. Deoarece încă Platon ne avetiza că sunt trei forme degenerate de guvernământ: tirania, oligarhia și democrația, referențialulipotezelor și tezelor noastre ar fi: teocrația depolitizată (decrimnalizată), elita meritocratică, etnospritualitatea decapturată, democrația optimizată – ocârmuite de monarhia luminată- vareîmpăca România cu Dumnezeu.

Profețiile pandoriștilor pierdanți

Prin 2002,  publicam în paginile săptămânalul literar sintagma – Infern dantesc pe pământ românesc. Evident, disperam și originalizam deprimat de pesimismul unei cărți  păunesciene. Aroma ambelor parfumuri persista iritant, dar efectul lor insignifiant s-a amplificat terifiant după lectura eseurilor „A murit Umberto Eco” și „Cutia Pandorei în milioane de exemplare” lui Eugen Lungu („Revista literară”, nr. 5, pag. 6-7) -predoslovia coșmarului neoinfernului… planetar. Evoluăm, nu cochetă. Nu zăbavă și le-a amplificat cu alte monumentalități: „…Cioran legionar și profascist…” („Revista literară”, nr. 6 (pag. 6-7), aprofundat arhideprmant de T. Baconschi: „elita interbelică a căzut în capcana legionarismului (un populism fascizant, anti-democratic”, 14 iulie 2017.

(Ne)contextual, evocăm altă ascensiune spectaculoasă – de la potcovăria-puricăria cu V. Matei în paginile „Flux”-iste până la imaginarul infernului Europei la cravată decimată, inclusiv și prin neNobelizarea lui U. Eco pur piraterească de către academicienii suedezi (surzi-absuri valoric), cutia Pandorei în milioane de exemplare ascunse-n buzunare pentru comercializare… Apoi aprofundaabdicarea literară prin polemica cu antiAndrei Țurcanu în„Revista literară” din nr. 6, fluturând public cu satisfacție sațioasă-savuratoarepăcatele oponentului ireconciliant-ireductibil.

Cu o zi înainte, de pe baricadele finaniare,se lansa și haiducea Ion Sturza cu milionari-fanari și alți emisari (komisari) bizari? Sperăm că scrim, prorocim – nuamețim și nudisprețuim. Dar infernul nu obosește,ne zâmbește și-nflorește… Ne-am transformat  oare în bocitoare violatoare în fuste literare, financiare, estetizatoare… noncerebrale? Ne-ntrebăm, nu justițiarizăm și nu infernalizăm. Se știe din vecie, nu de la vrednica vremelnicie – Dante din „Divina Comedie”rămâne axiomatic: după coborârea în Infern, traversează Purgatoriul, urcă Paradisul spre divinizare… Altfel pesimizăm, degradăm ori terorizăm și sucombăm.

În seara aceleiași zile, C. Cheianu predica (haiducea) în emisiunea sa „Mai pes curt” tot sub lozinca bumerang-ștreang: Plahotniuc a deschis cutia Pandorei.Să fie oare invazia și inflația pandoriștilor pierdanți ori pirații politici imperiali?

Noua teroare mondială… națională

Kenneth Jowitt -în capitolul “Noua dezordine mondială”, scria: marile seisme din 1989 fac parte dintr-o mutație genetică, sfărâmarea unei întregi civilizații,.. Respingândtriumfalismul occidentalist, spre deosebire de Francis Fukuyama, de exemplu, sau întreaga cohortă de tranzitologi, K. Jowitt nu a fost convins că umanitatea a ajuns, de o manieră marxistă sau hegeliană, la acel prag al reconcilierii cu sine în figura democrației liberale (V. Tismăneanu). Să fie un geopoliticianism defect, diversionist ori impotent? Răspunsul ni-l oferă Henry Kissinger: „Săptămâna viitoare nu va fi nicio criză. Agenda mea e deja completată“ – iată splendoarea și oroarea (clarobscuritatea) bucătăriei geopolitice mondiale seculare. Problema-i simplă: cât va continuahegemonismul  american, mercantilismul occidental, paranoismul slav și fanatismul oriental (islamist)?Pare romantică ori ignorantă profeția lui Nicolae Milescu-Spătarui: Steaua Orientului luminează Occidentului?Ca și cea solgenițaină: „Să ieșim din minciună!”, deoarece „Suntem victima de serviciu a Europei „civilizate” (D. Puric).  Bancagii Brexit-uluiofereau  soluția perpetuă: Cine a câştigat în urma Brexitului?  SUA -dolarul s-a întărit, iar China a pierdut. La o ședină, Creangă fusese întrebat cum votează?: – Sunt pentru contra. În 1980, după intrarea Angliei în UE, aceștea au difuzat un filmuleț comico-cinic. Ministrul de externe era întrebat dacă-i pro ori contra UE? A răspuns exact ca Ion Creangă. Apoi argumenta belicos: 500 de ani Anglia a luptat pentru dezbinarea Europei din exterior. N-a reușit și a intrat s-o dezbine din interior. – Cât cinism? – i s-a reproșat ministrului. –  Noi îi zicem diplomație.

Darjudecățilenoastredin ultimii ani lecontesteazărecentautopie hegemonială gorbaciovistă deconspirată: prin „dărâmarea” ziduluiBerlinului (9noiembrie 1989),unificareaGermaniilor, revoluțiile înEstulEuropeietc. –URSSurmăreasă devină hegemonulEuropeUnite… La 16 iulie 1990, se produce o nouă întâlnire Helmut Kohl – Mihail S. Gorbaciov (la Jeleznovodsk) – unde reactivează eterna alianţă ruso-germană pentru a anihila hegemonia mondială americană de circa un secol.

Oricum ar fi, noi suntem pentru „o Românie liberă – oricând, oricum cu oricine – contra oricui” (Eugeniu Carada), iar „Cine în această privire nu e cu noi, e contra noastră”  (Mihai Eminescu, 1879).

Cadrul educational național sacrificat de cel imperialКонец формы

 

Moldova – model de succes pentru statele Parteneriatului Global pentru

Educaţie,Corina Fusu,  Ministerul Educației , 1.7.16

Adevăr (arhi)nerecunoscut: instruirea și educația adecvată poate exista și funcționa numai într-un statnormal (măcar partial). Pretinsa statalitate nonromânească moldovenească, ca și fostul lagăr socialistdemocratizat-neocolonizat, esteo entitateimorală (criminală), omofobă, unde etnogenocidul este primul și ultimul scop.Desigur,decriminalizarea-i problemăcapitală globală:separarea politicienilor, monarhilor,conducătorilor statelor și patriarhilor religiilor de crima organizată internațională colonială (teroristă). Numai astfel  putemelabora, discuta și promova politicile educaționale viabile (durabile). Până atunci, strategia educațională națională trebuie axată pe geopolitica reală militară protectoare și mentalitatea învingătoare – asistateinformational,economic, teologic, spiritual-moral… Dar, mai întâi, militar.

Actualmente, Codul educational national este substituit de cel imperial și avem un autoasainat asigurat. UniversitarulAndrei Munteanu, înmeditațiileinaugurale de la  „Tribuna viitoristă” de la 11 iunie, tocmai din China, unde conferențiază,afirma: „Trebuie să schimbăm gândirea critică pe gândirea economică. Dacă Anglia și SUA a dublat veniturile populației în 50 de ani, apoi Chinaîn 9 ani”.În cele din urmă, economia asigură splendoarea socială națională. Mihai Eminescu argumenta axiologic: “Calităţile morale ale unui popor atârnă – abstrăgând de climă şi de rasă – de la starea sa economică… Deci condiţia civilizaţiei Statului este civilizaţia economică“. Totuși, nu-i ometaforă țuțiană speculativă teza: cu rușii se poate vorbi numai cu arma atomică etc.

Cu toate că Franța ultimului secol oferă exemplul pacifismului luminat – substituientul militarismul istoric criminal, inclusiv cel multicutural.

Domnul a dăruit  României o geografie unicală și o istorie bestială ori ne-a pedepsito istorie fără glorie?Dar înțelepciunile solomoniene ne contrazic iremediabil:„Nefericirile sunt alegerile noastre. Sărăcia – este creația omului. Învinovățind pe cineva, îți pierzi puterea”.

iulie 2016

 Rusia stalinistă (putinistă) satanizată

Occidentul cunoaștea din 1956 tragicul adevăr: Stalin era deconspirat încădin anii 1930 că fusese agent țarist, turnătorulși torționarul revoluționarilor. Încercând să-l anihileze, i-a decapitat pe toți, apoi milioane de oameni… Care-i morala? Convenea marilor lumii.Un proverb persan consensual: „Patru lucruri avem mai mult decât credem: defecte, datorii, ani şi duşmani” ori – nimic nou sub soarele dostoievskian: „Vremurile noastre sunt vremea mediocrităţii, a lipsei de sentimente, a pasiunii pentru incultură, a lenei, a incapacităţii de a te apuca de treabă şi a dorinţei de a avea totul de-a gata”.

Rămâne mereu valabilă profeția eminesciană din secolul XIX: „Un stat român înconjurat de state slave… este o nenorocire,..”. Ilustrul etnoprofesor Dan Puric rostea în amvonul Ateneului Român predica  „Sufletul Românesc”: e aproape o nefericie că ne-am născut aici, iar Lidia Istrati pecetluia: Să te naști la o margine de țară românească e ca și cum ai fi condamnat la moarte… În secolul XXI, George Friedman, președintele Stratfor, ne avertiza încrezător: “Interesele externe ale SUA după Primul și al doilea Război Mondial și Războiul Rece au vizat relațiile dintre Germania și Rusia deoarece, dacă se unesc, reprezintă singura forță care poate să ne pună în pericol. Scopul nostru principal este să știm că acest lucru nu o să se întâmple niciodată!” Dariată că la 7 iulie 2016, George Damian ne anunță apocaliptic: „Condominiul ruso-german asupra Europei prinde aripi la Chișinău”.

Cineva recent ne lumina ori ne întuneca?: „Romănii inteligenți trebuie să conștientizeze faptul că Romănia a greșit de două ori față de Rusia:  alipirea Basarabiei în 1918 și invadarea URSS în 1941… Trebuie asumat sloganul: „Mereu cu Europa, niciodată împotriva Rusiei!” Nici mai mult, nici mai puțin: numai noi greșim? Un balamuc balcanic, bizantin și levantin,.. Însă – conform unei fabulații, suma inteligenței pe pământ e stabilă, iar numărul populației descrește, deci avem șansa să devenim mai inteligenți?  Suportul necesar ni-l vor acorda geopoliticienii – practicieniiV. Pavlicencu, A. Șalaru,  A. Apostol, O. Țăcu,teoreticieniiIg. Munteanu, S. Mocanu, A. Guțu, M. Cernencu etc.

Marile adevăruri… neadevărate sugrumate?

Să evaluăm foarte atent și exigent catastrofapățită în ultimile decenii politice: am ratat și profanat posibilul și imposibilul. De ce?  Mai întâi și-n primul rănd – toți, dar absolutamente toți liderii,erau agențiracolați, sacrificați și anatemizați (penali venali): Snegur, Lucinschi, Roșca, Filat, Leancă, Sandu, Năstase etx. Ultima momeală otrăvită – după Independență, Frontul Popular, Podul de flori etc. – pentru a ne distuge, este miliardul ciordit întru a ne aduna sute de mii în PMAN și a ne anihila politic, civic, diaboliza elita politică națională precară.S-a reușit perfect.

Totul este perfid programat și draconic implementat, iar noi suntem sclavii insalvabili ce pășim pe căile politice pierdante? Să învățăm a gândi și acționa strict (geo)politic, nu paleolitic, mioritic ori eroic…

Republica este cea mai coruptă fiindcă avem cei mai mulți… juriști. Nicolae Misail delibera ori culpabiliza irevocabil breasla justițiarilor: Cei care au trebuit să fie al patrulea val de renaștere națională și de consolidare a democrației sunt juriștii. Dar ei sunt lipsă, este o trădare a acestei tagme. Au trădat independența și idealurile, prin faptul că mușamalizează furturile, fărădelegile”. Trebuie săfim obiectivi:toate tagmele au abdicat din destin,   deoarece au fost trădate de elita intelectuale trădătoare prin definiție. Ne explică cineva care-i scopul acestor scrieri monografice distractiv-subversive intelectuale?: Vladimir Tismăneanu, Marius Stan, Dosar Stalin. Genialissimul genialissim, Ediția a II-a, 2016. Apoi elegantul subiectivism al lui Vladimir Nabokov  (multiplicat de M. V. Ciobanu): Rusia „a fost nenorocită de doi „Ilici”, V. Ilici Lenin şi I. Ilici Oblomov. Adică de o idee socialistă care „a cuprins masele” şi de trândăvia criminală a celor care trebuia să administreze economia şi cultura ţării: aristocraţia ei. Elita”.  „Ilicii” erau executorii (simpli „prim-miniștri”), dar plătitorii și comanditarii prăbușirii și păngăririi Rusiei – cine au fost și care le erau scopurile sacramentale din subteran?Leopold Kohr ne oferea răspunsul univoc încă în 1957 în cartea „Căderea naţiunilor”: Statele mari reprezintă un rău pentru economie şi pentru societate.

            Unde ne este Proiectul de Țară?

…și politicienii promotori? Asta-i problema. Ori jucăm scamatoria banii și țiganii? O eventuală paradigmă a lui poate fi ipoteza lansată de autorii unui cunoscut portal național:  „Acceptați o guvernare naționalist-ortodoxă, după modelul Mareșalului Ion Antonescu și Mișcării Legionare, și salvămȚara de mafie politică și trădători de Neam și Țară!”  Inevitabil și indiscutabil, fiind ocârmuită și ocrotită de Regele României. Șansele ne-au fost oferite cu mărinimie de istorie. Prin 2011, B.  Delvaux lansa paradoxul dialectic: crizele oferă oportunităţi pentru dezvoltare şi inovare. Biblia geopolitică românească dimnească o moștenim în pastorala  „Paștele” de Eminescu. liturgia lui C. Codreanu cu „Testamentul”,„Testamentul” lui I. Antonescu,  „Ideia națională” de O. Goga, Scrisoarea lui I.L. Caragiale către Al. Vlahuță”Încotro Alecule?” din 1894, strălucitul eseu eliadean „Piloții orbi” etc. – constituie manifestul de aur al geopolitici naționale, care ne-ar asigura să evităm„gestapoul democrat(ic)”(Dorin Tudoarn) ori demonia democrației.

Grigore   Grigorescu

iulie-august 2016

Reclame
Acest articol a fost publicat în ADEVĂRUL ÎN ARTĂ, LUPTA PENTRU ADEVĂR, PLACATE ŞI CARICATURI ISTORICE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s